پایگاه خبری الف 14 شهريور 1396 ساعت 16:45 http://alef.ir/vdca0anm049nwi1.k5k4.html?508677 -------------------------------------------------- عنوان : نقوی حسینی: ادعای روحانی برای ۶۵۰ هزار شغل عجیب و غریب است -------------------------------------------------- متن : سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ادعای روحانی برای ایجاد ۶۰۰ هزار شغل سالانه در کشور، این ادعا را عجیب و غریب دانست. سید حسن نقوی حسینی نماینده ورامین، قرچک و پیشوا درمجلس شورای اسلامیدر گفتگو باافکارنیوزبا اشاره به ادعای حسن روحانیرئیس جمهورمبنی بر اینکهایرانجزو پنج کشور دنیاست که سالانه 600 هزار به بالا شغل ایجاد می کند، گفت: این شعارها دردولتیازدهم هم داده شد اما وقتی ما بررسی کردیم که چنین چیزی ندیدیم. وی افزود: در دولت یازدهم هم شعار ایجاد 750 هزار شغل مطرح می شد اما در عمل ما چیزی ندیدیم. سخنگویکمیسیونامنیت ملیو سیاست خارجیمجلس با اشاره به جمعیت یک میلیون نفری حوزه انتخابیه ورامین، قرچک و پیشوا تصریح کرد: جمعیت حوزه انتخابیه اینجانب حدود یک هفتادوپنجم جمعیت کل کشور را شامل می شود و اینجانب بصورت مکتوب از رئیس جمهور و مقامات دولت درخواست کردم تعداد شغل های ایجاد شده در حوزه انتخابیه اینجانب را به ما نشان دهند. نقوی حسینی تصریح کرد: اینجانب از آقایان سوال کردم که این شغل ها کی و کجا ایجاد شده و چه کسانی مشغول بکار شدند. وی تاکید کرد: متاسفانه تا به امروز هیچ مقامی به سوالات اینجانب در مورد شغل های ایجاد شده پاسخی نداده است و ما هیچ اطلاعی از شغل های ایجاد شده نداریم و شغلی هم ندیدیم. نماینده ورامین، قرچک و پیشوا در مجلسشورای اسلامیدر همین زمینه مثالی زد و گفت: حکایت شغل های ایجاد شده روحانی مثل حکایت حاکمی است که برای شخصی هزار ضربه شلاق تعیین کرد. مرد گفت ای حاکم! شما یا نمی دانید شلاق چیست یا نمی دانید هزار چقدر است. نقوی حسینی تصریح کرد: وقتی در کشور 650 هزار شغل ایجاد می شود یعنیسرمایهگذاری کلانی باید صورت می گرفت و در پی اینسرمایه گذاریباید رونق بوجود می آمد که ما اینها را درجامعهمشاهده نکردیم. وی با بیان اینکه اقتصاد ما دچار اشکال است، افزود: اگر نگاه دولت به حوزهاقتصادباشد، نباید منتظر تحول خاصی باشیم . بنابراین برای ایجاد تحول در عرصه اقتصادی باید نگاه دولت تغییر کند. سخنگوی کمیسیونامنیت ملی وسیاست خارجیمجلستاکید کرد: در حال حاضر رکود براقتصاد کشورحاکم است. در این شرایط نه امکان ایجاد شغل وجود دارد و نه رونقی در عرصه اقتصادی مشاهده می شود. نقوی حسینی گفت: با این شرایط فعلی کارخانه ها و کارگاههای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند. وی افزود: رئیس جمهور در ایامتبلیغاتمی گفت که ملاک تورم مرکز آمار نیست بلکه جیب مردم است اگر رئیس جمهور به این نظر خود اعتقاد داشته باشد، باید بداند که جیب مردم نشان می دهد کهتورمبالای 20 درصد است نه تک رقمی.